Źródła finansowania przedsiębiorstw

finansowanie przedsiębiorstwSzczególnie małe i średnie przedsiębiorstwo rozwijając się potrzebuje sporej ilości źródeł finansowania. Źródła te muszą też posiadać odpowiednie właściwości – konieczne po to by przedsiębiorstwo miało możliwość sfinansowania z nich swojej działalności. Do powyższych własności można zaliczyć wysokość tegoż finansowania, jego stabilność i przewidywalność, a także pochodzenie.

Rodzaje źródeł finansowania przedsiębiorstw.

Można wyróżnić kilka sposobów na finansowanie przedsiębiorstwa. Pierwszym z nich a zarazem najstabilniejszym źródłem jest kapitał własny przedsiębiorstwa. Jest to kapitał wprowadzany przez najczęściej właściciela bądź wspólnika. Pomimo tego, iż jest to najbardziej bezpieczna forma finansowania przedsiębiorstwa firmy często skłaniają się ku środkom obcym takim jak chociażby kredyty bankowe. Doskonale widać to w statystykach. Jeszcze w 2006 roku i na początku 2007 roku przeważały w inwestycjach środki własne. Od roku 2007 NBP podało, że 26.8 Na 36 procent przedsiębiorstw korzystało ze środków obcych. W późniejszych kwartałach sytuacja się znów odwróciła i 45 na 32 procent przedsiębiorstw korzystało ze środków własnych. Często też, jako środki własne uważa się nie tylko wkłady, ale też zatrzymane zyski. Są to części zysków przedsiębiorstw, które nie idą rozwój firmy, tylko są przenoszone do kapitałów własnych. Kolejnym bardzo popularnym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw mogą być wspomniane środki obce. Nie muszą wcale być to kredyty bankowe, które przecież są coraz bardziej restrykcyjnie udzielane. Mogą to być pożyczki, przychody ze sprzedaży akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Wreszcie mogą to być środki od innych, przejmujących np. dane przedsiębiorstwo firm. Bardzo specyficzną formą pozyskiwania środków obcych jest leasing. Jest to umowa cywilnoprawna, która polega na tym, że przedsiębiorstwo planujące pozyskać takie środki oddaje w leasing część swoich środków trwałych, przez co podmiot je nabywający płaci danemu przedsiębiorstwu pieniądze za użytkowanie danego środka trwałego. Innym zaś sposobem pozyskiwania kapitału zewnętrznego jest faktoring, choć z pewnością taka forma w naszym kraju nie jest jeszcze zbyt popularna. Polega on na przejmowaniu naszych należności przez firmy, faktoringowe, które z kolei stają się wierzycielami naszych byłych dłużników. Dzięki temu nasze przedsiębiorstwo otrzymuje już środki, na które czekało, a z dawnym dłużnikiem rozprawia się firma faktoringowa, która jednocześnie ma silne powiązania z bankiem. Dlatego ma ona większe szanse egzekwowania należności niż nasze przedsiębiorstwo.

Charakterystyka środków finansowania

Podane wyżej środki finansowania przedsiębiorstw można różnie charakteryzować. Niektóre z nich są umowami cywilnoprawnymi, przez co łatwiej je egzekwować. Niektóre zaś sposoby na uzyskiwanie kapitału są dosyć niepewne. Do takich można zaliczyć przykładowo sprzedawanie akcji i obligacji. Najpewniejszym sposobem są oczywiście środki własne. Z nimi, bowiem możemy robić to, co nam się podoba, a tym samym finansować działalność firmy. Jeśli jednak ich nie posiadamy konieczna jest inwestycja ze środków obcych.