Sposób na prowadzenie własnego biznesu

sposób na własny biznesNie ulega żadnej wątpliwości, że prowadzenie własnego biznesu wymaga chociażby podstawowej wiedzy ekonomicznej a także umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu, działalności w danej branży. Obie te cechy pozwolą na skuteczną realizację założonych celów pod względem dochodu i rozwoju firmy.

 

Jak rozpocząć?

Bardzo często na założenie własnej działalności gospodarczej decydują się ludzie pracujący w danym zawodzie, branży od bardzo dawna. Nie rzadko jest to nawet kilka lub kilkanaście lat. Wierzą, bowiem, że w swoim biznesie wykorzystają zdobyte dotąd doświadczenie zawodowe a także kontakty. I tak rzeczywiście jest. W biznesie oba elementy są niezbędne. Jednak same w sobie nie zastąpią podstawowej wiedzy z zakresu prowadzenia i zarządzania własną działalnością gospodarczą a także solidnej pracy. Na rynku czeka, bowiem wiele niebezpieczeństw, które może napotkać na swojej drodze początkujący biznesmen.

Biznesplan i Analiza SWOT

Niezależnie jak długo działamy w danej branży lub wykonujemy konkretny zawód to rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Od momentu jej rozpoczęcia wszystkie czynności, które do tej pory wykonywał nas szef będziemy musieli zrealizować samodzielnie. Dlatego mając na uwadze czekający przedsiębiorcę nawał pracy swoją decyzję w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej powinien on bardzo mocno przemyśleć. A swoje przemyślenia skondensować w powszechnie znanych narzędziach biznesowych i heurystycznych. Konieczne jest przygotowanie dokładnego biznesplanu, w którym dokładnie zostanie określony rodzaj przedsięwzięcia, jego lokalizacja, koszty oraz źródła finansowania. W biznesplanie powinien również zostać nakreślony plan marketingowy firmy, a w nim analiza ryku, identyfikacja klientów, sposoby dystrybucji, promocje oraz polityka cenowa. We wszystkich tych elementach należy wskazać również terminy realizacji poszczególnych etapów. Kolokwialnie mówić w biznesplanie powinien znaleźć się gotowy przepis na własną firmę. Zaś, gdy przepis będzie już gotowy konieczne jest określenie jego mocnych i słabych stron poprzez dokonanie Analizy SWOT.

S – Strenghts (wszystkie mocne strony biznesu)

W – Weaknesses (słabe strony, które mogą stanowić zagrożenie, barierę dla powodzenia biznesu)

O – Opportunities (szanse, szczególnie te pozwalające na korzystną zmianę)

T – Threats (zagrożenia, wszystkie elementy, które mogą doprowadzić do niepowodzenia biznesu lub niekorzystnej zmiany)

Wykorzystanie wspomnianych narzędzi pozwoli chłodno spojrzeć na wszystkie aspekty planowanego biznesu. Poznać wszystkie jego strony. Tylko tak podjęta decyzja o prowadzenia własnego biznesu okaże się trafiona.

Na co zwracać uwagę?

Gdy po załatwieniu wszystkich formalności, przeprowadzeniu analizy zdecydujemy się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej musimy zwrócić szczególną uwagę na kilka elementów. W pierwszej kolejności należy pamiętać o terminowych regulowaniu swoich zobowiązań. Terminowe przekazywanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego uchroni przedsiębiorcę przed konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Zaś prawidłowe regulowanie zobowiązań wobec innych kontrahentów pozwoli zbudować pozytywny wizerunek firmy jako podmiotu godnego zaufania.